Venstre raus mot kollektivtrafikken

13 milliarder kroner til kollektivtrafikken. Det foreslår Venstre når Stortinget behandler Nasjonal Transportplan.