Mener ranerne skjøt først

Aktoratet mener NOKAS-ranerne skjøt først på Domkirkeplassen under ranet.