- Må alltid bruke skjønn

Omkring én prosent av alle søknader om uføretrygd gjelder hjemmearbeidende husmødre.