Ny gigantisk helseregion med Helse Sør-Øst

Regjeringen har besluttet å slå sammen Helse Sør og Helse Øst til Helse Sør-Øst RHF. Samtidig får alle helseforetakene i landet til sammen 800 millioner kroner ekstra.