Vil ha tilgang til ansattes e-post

Arbeidsgiverne her i landet vil ha tilgang til de ansattes e-post.