Ikke bråk med innvandrere

Huseierforeningen i Bergen har ikke registrert flere betalingsproblemer eller bråk med innvandrere enn andre nordmenn som leier bolig.