Først økonomisk balanse, så barnesjukehus

Klar melding frå Helge Bryne, viseadministrerande direktør i Helse Vest og styremedlem i Helse Bergen.