39 ekstramillioner til veier

Regjeringen gir 39 millioner for å dekke ekstrautgifter til ras- og flomskader.