Hvalarter unormalt langt nord

Knølhval og finnhval ble i sommer observert mange hundre kilometer lenger nord enn de normalt lever. Miljøvernere gir klimaendringene skylden.