Kirkemøtet sa ja til homo-prester

Med 50 mot 34 stemmer sa Kirkemøtet i dag ja til at homofile prester, som lever i partnerskap, kan bli ansatt i Den norske kirke.