Svak nedgang i lånelysten

Det er en svak nedgang i folks lånelyst, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Men det er fortsatt noen som har lyst til å låne mer.