• OLE BULLS PLASS: Bergen eksploderer i lykkerus, freden feires på toppen av entyskerbunker på Ole Bulls plass. Mange tyskerjenter fikk forbud mot å vise segoffentlig 17. mai 1945. FOTO: ROLF NORVIN, Universitetsbibliote ket i Bergen

De brøt ingen lov

Likevel ble tyskerjentene internert, deportert og fratatt statsborgerskap av Gerhardsen-regjering. Få okkuperte land reagerte strengere enn Norge.