Barnevernet koblet inn

De tre norske kvinnene nekter for å smuglet kokain. Barnevernet jobber nå for barnet (2) som sitter i varetekt.