Lettere for søsken å få visum

Utlendingsdirektoratet har fått instruks om å justere praksisen for når besøksvisum utstedes til borgere av Pakistan, slik at flere søsken får innvilget visum.