Hete fronter

Mistillit mellom nord og sør. Slagsmål om byrdefordeling. Pengekrangel og en nesten tomhendt amerikansk president.