- Kirken må fronte upopulære tiltak

Bjørgvin-biskopen vil ha økte avgifter på klimafiendtlig forbruk.