Distriktstenketank skal få ungdom tilbake til bygda

Ikke alle egner seg til å bo på bygda, men distriktstenketanken Bolystrådet skal finne bygdeungdommen i byen.