Marinen på jakt etter Amundsens fly

I dypet utenfor Bjørnøya ligger muligens svaret på hvor Roald Amundsen endte sine dager.