Nytt giftutslipp i Kina

Kina har hatt sitt tredje større giftutslipp på like mange måneder, men lokale myndigheter forsikrer at vannforsyningen til byer i nærheten er sikret.