Strid til siste slutt i NOKAS-saken

Det ble strid til siste slutt i NOKAS-saken. En anmodning om at dommen i saken må utsettes, ble forkastet av retten.