Det var lørdag at Drammens Tidende skrev om det fem måneder lange kurset som starter i februar ved NATO Defence College i Roma. Forsvarsdepartementet skulle betale for kurset. Helse sør-øst skulle betale bolig, kost og reise. Prisen var 350.000 kroner. Mikkelsen skulle motta full lønn under oppholdet.

— Ansatte i både Vestre Viken og i Oslo universitetssykehus har gitt tydelig uttrykk for behovet for kontinuitet i ledelsen også på regionalt nivå i den krevende omstillingsprosessen disse helseforetakene befinner seg i, skriver Mikkelsen i et brev til helseforetakets styreleder, Frode Alhaug.

- Unødig uro

— Jeg vurderer situasjonen rundt min permisjon slik at den ikke blir forstått og skaper unødig uro rundt ledelsen av Helse sør-øst. Jeg tar konsekvensene av dette og kommer ikke til å delta på NATO Defence College. Jeg vil i dag meddele dette til Helse- og omsorgsdepartementet som har innstilt meg til kurset og Forsvarsdepartementet som har tildelt meg plassen. Jeg vil i stedet bruke all min kraft og energi på Helse sør-øst, fortsetter Michelsen i brevet, som ble sendt mandag.

Krevde avgang

Søndag krevde Carl I. Hagen (Frp) krever at direktøren går av fordi planla å dra på kurset i Roma, mens helseforetaket må kutte.

Carl I. Hagen, som representerer Fremskrittspartiet i helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune, reagerer kraftig.

— Dette er en provokasjon overfor pasientene og de ansatte som kommer til å bli rammet av de massive kuttene i Oslos sykehus. I tider med kutt og nedbemanning må særlig ledelsen vise moderasjon. Det har åpenbart verken Mikkelsen eller styret i Helse sør-øst forstått, sa Hagen.