Norge får godkjent planene om å gjøre støtten plattformnøytral, slik at den blir gitt uavhengig av om avisene utgis på papir eller på nett.

— Jeg er glad for at pressestøtten legges om i plattformnøytral retning for å møte utfordringene til et nyhetsmarked i utvikling, sier ESA-sjef Oda Helen Sletnes.

— Det vil legge til rette for nyhetsproduksjon på nett, noe som ikke minst er viktig for mange av de mindre publikasjonene i Norge, sier hun i en uttalelse.

De borgerlige har hatt som mål å endre mediepolitikken i Norge og har tatt til orde for lavere pressestøtte. Men det mest kontroversielle i regjeringens forslag ble fjernet fra teksten som ble sendt til ESA til godkjenning.

Tak

Det opprinnelige forslaget inkluderte et fast støttetak på 40 millioner kroner. Kulturminister Thorhild Widvey (H) ville også flytte opplagsgrensen fra 6.000 til 4.000 for støtte til aviser som er størst eller alene på sine utgiversteder.

Endringene ville rammet Dagsavisen og Vårt Land og flere lokalaviser.

Men samarbeidspartiene Venstre og KrF støttet ikke endringen, og i februar trakk Widvey forslaget og endte opp på et støttetak som ikke kan overstige 40 prosent av avisens driftskostnader.

Må godkjennes

Alle endringer i statsstøtte må sjekkes mot EØS-avtalen og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan.

— Mangfold i mediene er et samfunnsmål som kan rettferdiggjøre bruk av statsstøtte, og ESA har kommet fram til at produksjonstilskudd fortsatt er en hensiktsmessig måte å støtte norske nyhetsmedier på, skriver kontrollorganet i sin konklusjon.