Fram til 2011 kunne kvinner fritt oppsøke private for å få utført undersøkelsen for brystkreft. Så ble forskriften endret slik at man må ha legehenvisning.

Det bør det bli slutt på, mener Høyres Kvinneforum, som legger fram forslaget til resolusjon på Høyres landsmøtet til helgen.

— Det er merkelig at man ikke trenger det under det offentlige screeningprogrammet, men at man trenger det når man går privat. Vi ser det som en underlig forskjellsbehandling, sier Julie Brodtkorb, leder av Høyres Kvinneforum.

- Frustrerende

Kvinner mellom 50 og 69 år får annethvert år tilbud om røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige. Brodtkorb sier Kvinneforumet har fått flere tilbakemeldinger fra kvinner utenfor dette alderssegmentet som synes det er frustrerende at de ikke kan gå og få sjekket seg uten henvisning.

— Det har gjort at færre kvinner har fått utført denne screeningen. Vi er redd det har ført til at flere går rundt med brystkreft som burde vært oppdaget, sier hun. Kvinneforumet mener også at det bør vurderes om aldersgrensen skal heves.Bakgrunnen for regelendringen i 2011, var ønske om å unngå unødvendige undersøkelser og sikre at pasientene fikk forsvarlig oppfølging.

Arvelig prostatakreft

Kvinneforumet tar også fatt i problematikken knyttet til undersøkelse for prostatakreft. I dag er det ikke screeningprogram for denne krefttypen. Høyre-kvinnene mener det er behov for egne studier for å evaluere en slik undersøkelse for menn med arvelig risiko.

— Vi har denne typen tilbud i det offentlige for å undersøke for brystkreft for kvinner, og mener i likestillingens navn at menn med arvelig risiko for prostatakreft burde få samme type screeningprogram fra 45 år, sier Brodtkorb.

Masseundersøkelser er omdiskutert på grunn av muligheten for overdiagnostisering.

— Det er absolutt en faktor, men det vil selvfølgelig være helt frivillig om man skal inngå i disse programmene, sier Brodtkorb.

Støtte fra Kreftforeningen

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen støtter forslaget om et screeningprogram for menn med familiær risiko for prostatakreft.

— Det er flott med utvidelse av mammografiprogrammet, og opprettelsen av en systematisk oppfølging av menn med familiær disposisjon for prostatakreft, sier hun.Kreftforeningen mener dagens tilbud om brystkreftscreening bør utvides til å omfatte kvinner fra 45 til 74 år. Men de støtter ikke forslaget om å bli kvitt legehenvisningen når man går privat fordi de ikke ønsker å uthule mammografiprogrammet.