— Vårt inntrykk er at man har vært både naive og dårlig forberedt i håndteringen av fanger som norske soldater ville ta, sier leder Mads Harlem i folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors til VG.

Han mener norske soldater må ha lov å ta fanger i krig, men at praksisen bør reguleres i en egen lov.

Ifølge flere kilder har arbeidet med et nytt lovforslag som det ble jobbet med i 2013, stoppet opp. Det var Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet som jobbet med forslaget.

— Vårt syn er at folkeretten gir adgang til å internere sivile i væpnede konflikter der det er absolutt nødvendig av sikkerhetshensyn. Dette er på ingen måte et rettstomt rom, skriver FD i en epost til VG og understreker at det ikke har bestemt seg for om Norge bør ha en egen lov.