I fjor økte verdien på landets banker med 190 milliarder kroner, ifølge en gjennomgang utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund (HL) har utført. I tillegg har rentemarginen skutt i været de siste to årene, viser en oversikt fra Dine Penger/VG.

Rentemarginen ligger i dag på 2,24 prosent mens den i oktober 2011 var på 0,11 prosent.

Differansen mellom utlåns— og innlånsrente, inkludert det bankene tar som kredittpåslag, utgjør bankenes rentemargin. Dermed betyr høy rentemargin at bankene tjener bedre.

Noen av hovedfunnene i undersøkelsen til HL er at norsk banksektor i 2013 hadde en samlet verdiøkning på 190 milliarder kroner, og at samlet økte bankenes børsverdi med 57 prosent i fjor.

— Rentemarginen har vært rundt ett prosentpoeng høyere i 2013 enn det langsiktige gjennomsnittet. Det betyr at bankene har økt fortjenesten på kundene i 2013 med anslagsvis 23 milliarder kroner, gjennom økt rentemargin, sier renteekspert Øyvind Røst i Dine Penger til VG.

Sjef i Huseiernes Landsforbund, Per Batta, mener undersøkelsen avslører bankene.

— Dette viser at de melker deg, sier Batta. (©NTB)