Luftforsvaret må kjøpe treningsfly

Leveransen av de nye jagerflyene F-35 blir forsinket og fordyret. Derfor vil Forsvaret kjøpe fire treningsfly, mens de venter.