42 prosent av Sp-velgerne vil ha Arnstad som leder, mens Olje— og energiminister Ola Borten Moe og partileder Liv Signe Navarsete får støtte fra 15 prosent, framgår det av meningsmålingen Sentio har gjort for Nationen.

1.000 personer er spurt i undersøkelsen, men bare de som svarte at de stemte Senterpartiet ved forrige valg, danner grunnlaget for tallene som viser Sp-velgernes preferanser. Partiet fikk 6,2 prosents oppslutning ved stortingsvalget i 2009.

I Senterpartiet stiller man spørsmål ved målingen ettersom det representative utvalget som prosenttallene er regnet ut fra, er svært lavt. Likevel sier Navarsete at hun har en jobb foran seg for å få fortsatt tillit som partileder.

— Jeg har en utfordring, men jeg har vært tydelig på at det er landsmøtet som velger partileder, sier Navarsete.

I befolkningen generelt svarer 20 prosent at de ønsker seg seg Borten Moe som leder av Sp. Han slår dermed både Arnstad og Navarsete som får henholdsvis 17 og 12 prosents oppslutning når alle velgergrupper inkluderes.

— En åpen lederdiskusjon er helt OK, men verken Marit Arnstad eller Ola Borten Moe vil stille opp som lederkandidater, så vidt jeg har forstått, sier Navarsete.

Hun tror hun ville vært mer populær hvis hun hadde fortsatt som samferdselsminister i stedet for å bli kommunalminister. Grunnen er at samferdselssaker gjør det lettere å profilere seg som politiker.