Ifølge Klassekampen er gruppa som studieleder Tom Vidar Grasmo Nilsen i Aurskog Høland Frp er medlem av, en lukket gruppe full av innvandringsfiendtlig voldsretorikk og forsvar av den nordiske rase.

Klassekampen har en kopi av innholdet fra begynnelsen av 2011 og frem til gruppen ble stengt for et par måneder siden. Ifølge avisen het gruppen opprinnelig Norsk Legion, med referanse til avdelingen av norske SS-soldater under andre verdenskrig. Den skiftet imidlertid navn til Nordisk Legion etter at svenske nynazister ble med i gruppen, som til sammen utgjorde rundt hundre personer.

Grasmo Nilsen gjør det blant annet klart at han ikke er nasjonalsosialist, men nasjonalist og til høyre:

«Men som sagt, vi er på samme fløy, så vi må jobbe sammen!!! Den dagen det lykkes, blir Norge slik det engang var!», skriver han. Et annet sted skriver han: «Få samlet alle under en felles fane! Først DA blir vi sterke.