— Oppfordringene til norske innsatte om å ta utdanning, gjelder ikke i samme grad for Breivik, sa kunnskapsministeren til TV 2 tirsdag.

Hun påpekte at samfunnet ikke er tjent med at Breivik tar utdanning fordi han mest sannsynlig ikke kommer til å slippe ut av fengsel. I tillegg vil sensureringen av eksamen være en utfordring å få gjort i praksis, ifølge kunnskapsministeren.

Flere advokater, deriblant Arild Dyngeland, Geir Lippestad og Harald Stabell, reagerer kraftig på at statsråden forskutterer at Breivik ikke vil komme ut fra forvaring.

De er også svært skeptiske til en eventuell forskjellsbehandling av den terrordømte 34-åringen og peker på at andre innsatte får lov å ta utdanning mens de er fengslet.

Breivik har søkt studieplass i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) fra høsten.

— Det å velge ut en innsatt som skal miste rettighetene til utdanning framstår som ganske bemerkelsesverdig. Dette er en form for innblanding som en minister ikke bør gjøre, sier Dyngeland til TV 2.

— Det er en prinsipiell og viktig diskusjon når man tenker på å snevre inn Breviks rettigheter. Hva om Breivik blir syk? Skal han da nektes operasjon fordi han uansett ville ha sittet inne resten av livet? spør Breviks forsvarer, Geir Lippestad.