Informasjonen norske myndigheter har mottatt, indikerer at Al-Qaida, eller tilknyttede organisasjoner, planlegger aksjoner i Midtøsten og Nord-Afrika.

— Det er informasjon vi tar svært alvorlig, sier Frode Andersen, pressevakt i UD.

— Vi følger situasjonen fortløpende. Vi har ikke stengt noen ambassader enda, men har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak ved ambassader i området, sier Frode O. Andersen til NTB.

Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt å stenge ambassader den nærmeste tiden.

— Den informasjonen vi mottar, er informasjon vi tar svært alvorlig, sier han.