Ber for forskerstøtte

Arbeiderpartiet i Bergen ber regjeringen opprettholde ordningen der staten betaler ekstra når private gir penger til forskning.