Hvert femte spørsmål som stilles til statsrådene handler om nordmenns helse og vårt helsevesen. Og det er nytt. I de siste ti årene har spørsmål om lokalforvaltning, som inkluderer innvandring og flyktninger, vært det dominerende tema. Men i fjor kom helsespørsmålene på topp.

— Sykehusstridene

— Dette er gledelig, dette viser at helse nå er blitt er svært viktig politikkområde som folk er opptatt av, og som vi politikere tar tak i. Det sier Kjersti Toppe, som er Senterpartiets medlem i Helse og omsorgskomiteen.

— Jeg har selv senset at helsespørsmål stadig får større plass i Stortinget, og nå bekrefter jo statistikken dette. Og det er ikke rart.

Mediene er jo fulle av spørsmål om helse og helsepolitikk nesten hver dag, så det er bare naturlig at disse sakene dominerer også i Stortingets spørretime.

— Dessuten har jo helsevesenet vært gjennom store og krevende reformer de siste årene, som har fått stor oppmerksomhet. Striden om lokalsykehusene er ett stikkord, de store sakene omkring sykehusene i Oslo har også krevd mye oppmerksomhet.

Samme tema

Stortingets egen statistikk viser at det stort sett er de samme temaene som går igjen, år etter år. En oversikt over de siste ti år viser stor grad av stabilitet over hvilke emner politikerne tar opp med regjeringen. Det går i helse, kommunikasjoner, lokalforvaltning, finans og utdanning. Miljøvern er også populært, det ligger stabilt på ti prosent av sakene det spørres om.

Lite prinsipielt

Av de 22 kategoriene Stortinget operer med, ligger de mer prinsipielle og fundamentale spørsmålene på bunn. Det er begrenset interesse for spørsmål om tro, religion og statsforvaltning. Kultur derimot har en jevn oppslutning fra år til år, med rundt åtte prosent av spørsmålene til statsrådene.

Emne energi har gjort et hopp fra 18. til niende plass i perioden 2001 til 2011, som er siste registrerte år. Der er nok mastesakene på Vestlandet en rimelig forklaring.