Det er undersøkelsen Barnehagemonitor fra Senter for IKT i utdanningen som viser at 29 prosent av barnehagene har tilgang til nettbrett. Senteret opplever nå stor pågang fra barnehageansatte som ønsker opplæring i bruk av nettbrett og annen teknologi pedagogisk, skriver Aftenposten.

Medietilsynets Småbarn og medier-undersøkelse for 2014 viser at åtte av ti barn har tilgang til nettbrett hjemme. Andelen barn som har egne nettbrett øker dessuten raskt, viser TNS Gallups undersøkelse Mediebarn 2014.

— Bruk av nettbrett i barnehagene kan være med på å redusere skillet mellom dem som har og dem som ikke har tilgang til nettbrett hjemme. Når man kommer på skolen, kan det egentlig være for sent, sier Pia Lang-Holmen, som leder «Trygg Bruk» hos Medietilsynet.

Cathrine Fragell Darre, som er prosjektleder i «Digital praksis i barnehagen» i Norlandia-barnehagene, peker også på at den utjevnende funksjonen til barnehagene også kan gjelde for barna som har tilgang, men som primært spiller alene hjemme.

— Det er noe ganske annet å erfare sosiale prosesser rundt spill og skapende virksomhet i barnehagen, sier Darre.