— Norge vurderer om vi skal bidra med militær kapasitetsbygging i Irak. Det kan for eksempel dreie seg om opplæring, sier utenriksminister Børge Brende (H) til NTB.

Han understreker at det ikke er aktuelt å delta med bakkestyrker eller i luftoperasjoner nå.

— Det er ikke til vurdering, sier Brende, som poengterer at det heller ikke er aktuelt å forsyne irakiske styrker med våpen eller forsvarsmateriell.

Lover støtte

Den norske utenriksministeren var mandag i Paris der representanter fra 26 land diskuterte hva som bør gjøres med opprørsgruppen Den islamske staten (IS).

En felleserklæring fra konferansen slår fast at irakiske myndigheter kan regne med nødvendig hjelp og «passende militær bistand» i krigen mot IS.

— Fra norsk side har vi prioritert humanitær bistand samt militær kapasitet i form av et Hercules-fly som har levert nødhjelp. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal bidra på et bredere felt, sier Brende.

Ifølge utenriksministeren kom henvendelsen fra USA i løpet av de siste par-tre dagene. Han har ikke kommentert henvendelsen offentlig før nå.

— Vi vil vurdere henvendelsen grundig og vi vil konsultere Stortinget før vi treffer en avgjørelse, sier han.

- Ikke i Syria

Forespørselen fra amerikanske myndigheter omfatter også humanitære bidrag, hjelp til å stanse kontantstrømmen inn og ut av Nord-Irak samt tiltak for å begrense omfanget av fremmedkrigere.

På alle disse områdene vil Norge bidra, understreker Brende, som legger til at Norge allerede er blant de største humanitære bidragsyterne i området.

Ettersom det internasjonale militære engasjementet i Nord-Irak kommer som et resultat av en forespørsel fra landets myndigheter, er det ikke nødvendig med et eget FN-mandat for å oppfylle kravene i folkeretten.

Annerledes stiller det seg med angrep mot mål i Syria, som USA har åpnet for. Her foreligger verken et FN-vedtak eller en invitasjon fra regimet i Damaskus.

— Det folkerettslige mandatet for operasjoner i Syria er et spørsmål USA må avklare og svare på. Det er uansett ikke aktuelt for Norge å bidra til militær kapasitetsbygging i Syria, sier Brende.