Den ebolasmittede norske feltarbeideren vil få den beste hjelpen når hun kommer til Norge, sier helseminister Bent Høie (H).

— Våre tanker går til den smittede hjelpearbeideren og dens pårørende, sa helseministeren på en pressekonferanse etter at den mandag ble kjent at en norsk feltarbeider som jobber for Leger Uten Grenser, er smittet av ebolaviruset.

Han sa det er viktig at det blir gitt god helsehjelp til feltarbeideren når vedkommende kommer til Norge.

— Norsk helsetjeneste er godt forberedt på å ta imot en ebolasmittet pasient, og vedkommende vil få den beste hjelpen, sier Høie.

Norge styrker bidraget

Han fortalte at helsetjenesten er godt rustet til å beskytte dem som jobber med pasienten og den øvrige befolkningen.

— Selv om vi får en smittet person til Norge, er det liten sannsynlighet for at det er fare for å bli smittet i Norge, sier helseministeren.

Det arbeides nå med en sikker medisinsk evakuering. Så snart den smittede feltarbeideren lander i Norge, fraktes hun til Ullevål sykehus.

At en norsk feltarbeider nå er smittet av ebola, viser at Norge ikke er uberørt av epidemien, sier helseministeren. Norge styrker nå sitt bidrag i kampen for å stoppe spredningen av sykdommen i Vest-Afrika.

— Vi har en plikt til å stille opp i en så alvorlig situasjon som vi nå er inne i, sier Høie.

Umulig å ta vekk risikoen

De siste månedene har norske helsemyndigheter forberedt seg på at norske statsborgere vil kunne bli smittet, opplyser han.

— Dette er planer vi nå dessverre har behov for, sier Høie.

Nordmenn som har reist til de ebolarammede områdene, har samtidig fått god opplæring i hvordan de skal unngå smitte, understreker han.

— Men dette er en operasjon som det ikke er mulig å ta risikoen helt vekk fra, sier Høie.

I etterkant må innsatsen til både internasjonale hjelpeorganisasjoner og enkeltland evalueres, mener han.

— Men nå er det ikke tid for å evaluere og diskutere. Nå er det tid for å øke innsatsen i denne alvorlige situasjonen.