Rotevatn sier til Dagens Næringsliv at han tror han kan få landsmøtet i Venstre, som starter fredag, med på å stramme inn handlingsregelen. Rotevatn vil følge sentralbanksjef Øystein Olsen og SSB-sjef Hans Henrik Scheels anbefaling om å redusere pengebruken fra 4 til 3 prosent.

— Hvis vi beholder dagens nivå på velferdstjenesten og jobber like mye som i dag, får vi et underskudd i 2060 på 140 milliarder. Det finnes ikke en kjeft som mener dette er bærekraftig, men ingen snakker om det, og ingen går til valg på å gjøre noe med det, sier Rotevatn.

Tallene Rotevatn viser til, er hentet fra Perspektivmeldingen som regjeringen la fram i vinter.

Når det gjelder sykelønn mener Rotevatn at vi ikke lenger kan ha det slik at vi skal tjene like mye når vi er borte fra jobb.

— Grunnen til at sykelønna er som den er, er alliansen mellom NHO og LO. Når de er enige om noe, skjer det ingenting, sier han til Dagens Næringsliv.

— Vi kan heller ikke fortsette å gi 40 milliarder i skattesubsidier gjennom rentefradraget til boligeiere hvert år, sier Unge Venstre-lederen.

Forslagene fra Unge Venstre er avvist av landsstyret i Venstre, men ungdomsorganisasjonen opprettholder likevel forslagene.