— Det er skremmende å se hva som er i bruk og hva har vært i omløp. Vi må få gjort noe med situasjonen, sier Hans Frode Asmyhr til Dagbladet.

Frps justispolitiske talsmann mener en samordning av straffesaks- og våpenregisteret er en løsning som må på plass snarest. Frp kommer til å ta opp saken i forbindelse med terrormeldingen før sommeren.

— Vi opplever det svært problematisk at straffedømte i alvorlige saker fortsatt kan være i besittelse av lovlig ervervede våpen, noe også 22. juli-kommisjonen har påpekt. I Finland medførte en samkjøring av våpen- og straffesaksregisteret at 5.000 kriminelle fikk inndratt skytevåpen, sier Asmyhr.