Humanistskolen AS har søkt om å få starte opp som sekulær livssynsskole, men Kunnskapsdepartementet vedtok i mars 2012 at det ikke var hjemmel for å godkjenne slike skoler etter privatskoleloven.

I et brev til Likestillings— og diskrimineringsombudet kommer det fram at departementet nå vil gjøre om sitt vedtak, melder fritanke.no.

Daglig leder i Humanistskolen, Ole Martin Moen, er fornøyd med at departementet snur i saken.

Kunnskapsdepartementet har fått hjelp av Justisdepartementets lovavdeling til å vurdere privatskoleloven, som kom fram til at skoler som skal drive på grunnlag av sekulært livssyn kan godkjennes.

Departementet opplyser at det fremover vil legge denne forståelsen til grunn, og vil be direktoratet behandle Humanistskolens søknad med sikte på mulig oppstart neste høst.