Dobling i antall barn som får ADHD-medisin

Dobbelt så mange unge i alderen 0-19 år får medisin for ADHD sammenlignet med for seks år siden, ifølge Reseptregisteret.