Mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehr la natt til tirsdag fram et forslag som partene kunne enes om. NHO Service aksepterte forslaget. Yrkestrafikkforbundet skal avgi sitt svar 6. juli, mens Norsk Arbeidsmandsforbund sender forslaget til uravstemning med anbefaling.

Forhandlingsleder Trond Karlsen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier han er tilfreds med resultatet.

— Ut fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret, er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen, sier Karlsen.

Blant hovedpunktene er generelt tillegg til alle på 3 kroner og 57 øre i timen. Minstelønnssatsene økes, det innføres nytt ansiennitetstrinn, nattillegget økes, helgetillegget økes, og skifttillegg for ettermiddag og natt økes.