Politimesteren i Romerike er ikke den eneste som sliter med å få ressurser til å etterforske saker. Ifølge tall som Dagbladet har fått fra Riksadvokaten, lå det 1. juli totalt 44.396 straffesaker som er eldre enn tre måneder og fortsatt ikke påtaleavgjort av politiet.

Regjeringens mål er å redusere antallet slike saker til 36.000 i løpet av året, noe Politidirektoratet har fått klar beskjed om.

— Sett fra Riksadvokatens side er restansesituasjonen i Politi-Norge bekymringsfull, det har vi gitt uttrykk for over tid, sier konstituert statsadvokat Reidar Bruusgaard hos Riksadvokaten.

Han mener det er viktig å få ned antallet saker på vent av flere grunner.

— Blant annet på grunn av muligheten til å utøve god fagledelse, bevissituasjonen i den enkelte sak og hensynet til de pårørende, sier han.

I Romerike politidistrikt alene er antall uløste saker kommet opp i over 3.000, noe som var bakgrunnen for at politimester Bjørn Vandvik sendte ut en instruks om å automatisk henlegge saker med hverdagskriminalitet slik at etterforskerne skulle få konsentrert seg om å ta igjen etterslepet. Senere ble ordren opphevet av Statsadvokaten.