— Det er ikke lenger synlige flammer fra stedet, opplyser operasjonsleder Bjarne Askevold i Helgeland politidistrikt til NTB onsdag morgen.

Han opplyser at sikkerhetssonen en radius på én kilometer rundt stedet fortsatt opprettholdes frem til klokken 11 onsdag.

— Vi skal ha et stabsmøte 8.30, og det kan bli endringer, forteller han.

Et hus som ligger et par hundre meter fra eksplosjonsstedet ble antent av brennende nedfall fra eksplosjonen. Det var også en stund fare for at et fjøs med rundt 1500 griser kunne bli tatt av flammene.

— Så vidt vi kan bedømme står grisefjøset der fortsatt, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding om brann i en lastebil fylt med flytende sprengstoff klokken 13.15. To timer senere eksploderte det.

Bilen sto i et steinbrudd mellom Drevja og Ømmervatnet på fylkesvei 254 i Nordland da den eksploderte. Bilen var fylt med flytende sprengstoff.

Veien ble sperret, og de ansatte på anleggsområdet evakuert som følge av brannen. Totalt ble 30 til 40 personer evakuert.

Eksplosjonen i Mosjøen var så kraftig at den ga utslag på stasjonen for jordskjelvmålinger i Bardufoss, vel 40 mil unna.