Torsdag klokken 14 innkalte politiet i Nordre Buskerud til pressekonferanse om sprengningsulykken på Geilo.

Etterforskningsleder Brit Fyksen opplyste at de to personene som ble skadet i ulykken har fått lettere skader og nå er utskrevet fra sykehuset. Politiet er i kontakt med de pårørende til alle de tre drepte, men identifikasjonsarbeidet er fremdeles ikke over.

— Politiet vet med stor sikkerhet hvem som har omkommet, men vi frigjør ingen navn før vi får en sikker identitet. Navnene frigjøres i samråd med de pårørende, sier Fyksen.

Sikkerhetssonen er på 400 meter, og det er bare kvalifisert personell som slipper gjennom sperringene. Fremdeles leter bombegruppen etter eksplosiver.

Sprengte tennere

I ettermiddag har politiet sprengt tennere som ble funnet på ulykkesstedet.Sprengningen foregikk i et grustak i god avstand fra bebyggelse.

— Sikkerhet er høyeste prioritet. Vi jobber fremdeles med å rydde eksplosiver, sier innsatsleder Odd Halvard Seterdal.

Ulykkesstedet ligger øst for Geilo sentrum.

— Det var flere som jobbet ganske nært sprengningsstedet i går, og folk som kjørte og gikk i nærheten. Det er nesten et under at ikke flere er skadet, sier Seterdal.

Vil ta tid

Politiet jobber fremdeles med å sikre området, men Brit Fyksen opplyser at arbeidet etter hvert vil gå over i en etterforskningsfase.

— Vi jobber med å finne ut av alle omstendigheter og bringe klarhet i hva som er skjedd. Det er gjort noen undersøkelser, men det er et møysommelig arbeid, som vil ta tid, sier hun.

Politiet oppfordrer folk til å ha forståelse for at det vil ta tid før vei og jernbane kan åpne og til folk kan flytte tilbake til husene sine. Flere personer er avhørt og andre politidistrikter har hjulpet i dette arbeidet.

Ifølge Odd Halvard Seterdal er det for tidlig å si om regler er blitt brutt under arbeidet.

EKSPLOSJON: Tre personer omkom i sprengningsulykken i går, mens to personer ble lettere skadet. Politiet opprettholder både sikkerhetssone og flyforbud over ulykkesstedet mens bombehunder søker i området.
HANS O. TORGERSEN
SIKRER: Bombegruppe jobber med å sikre området rundt ulykkesstedet samtidig som annet politi jobber med etterforskning.
HANS O. TORGERSEN

Dyp sorg

Alle de tre som omkom i sprengningsulykken på Geilo onsdag, jobbet for Årstein Jensen Fjellsprengning i Kongsberg.

«Det er med dyp sorg vi meddeler at vi har hatt en dødsulykke på et av våre anlegg på Geilo. De tre omkomne var ansatt hos vår underentreprenør Årstein Jensen Fjellspregning AS», skriver entreprenøren T. Engene i en pressemelding.

«Våre tanker og dypeste medfølelse går først og fremst til de nærmeste pårørende. Det er viktig at ansatte og ledelse i de involverte firmaene står sammen i denne tunge tiden», skriver entreprenøren videre.

Det kommunale kriseteamet i Kongsberg er kontaktet. Entreprenøren opplyser at alle spørsmål i forbindelse med ulykken besvares av politiet.

Tog kjørte forbi

Et godstog skal ha passert ulykkesstedet kort tid etter eksplosjonen.

— Nødetatene rykket ut etter kort tid, og førsteprioritet var da å vurdere faren for flere ulykker. Så kort tid etter ulykken, var det ikke til å unngå at trafikken fortsatt gikk forbi ulykkesstedet, sa innsatsleder Odd Halvard Seterdal under pressekonferansen.

Jernbaneverketbekrefter overfor NRK at et godstog fra selskapet CargoLink i Drammen var påvei fra Geilo stasjon, i retning Trøoundergangen, rett ettersprengningsulykken. Godstoget kjørte forbi ulykkesstedet i lav fart, minutteretter ulykken.

Riksvei 7 ogjernbanen er fortsatt stengt på Geilo, og politiet kunne på en pressekonferansetorsdag ettermiddag ikke si når vei og jernbane igjen kan åpnes.

Stengningenhar ført til store problemer for godstrafikken, ifølge DB Schenker.

Selskapetopplyser at fullastede tog med opptil 40 konteinere er blitt returnert tilAlnabru i Oslo for mulig overgang til biltransport i løpet av torsdagen.

En bombegruppe fortsetter arbeidet med å søke etter og rydde eksplosiver i området.

Oppfordrer folk til å ta kontakt

— Vi er opptatt av å ta vare på kommunens innbyggere, sa ordfører i Hol kommune, Tony Kjøl, under pressekonferansen.

Han fortalte at alle de evakuerte er flyttet til Bardøla Høyfjellshotell der også kriseteam holder til.

— Vi har god oversikt over de evakuerte. Vi oppfordrer dem som trenger hjelp til å ta kontakt med kommunen, sa Kjøl.

De legger ut informasjon på sin hjemmeside og på Facebook.

- Dynamitten lå på bakken

NRK har snakket med en sprengstoffekstpert som skal ha vært like i nærheten da eksplosjonen skjedde. Han mener dynamitten må ha ligget oppe på bakken da den detonerte.

— Jeg tror det var store mengder sprengstoff som lå på bakken som detonerte. Ut fra smellet, tyder alt på at dynamitten ikke lå nede i hullene som var boret. Det har noe med klangen på smellet å gjøre, og den voldsomme trykkbølgen, sier eksperten, som NRK siterer anonymt.

Bombegruppe finsøker området

Politiet opplyser til BT at både Kripos, politiets bombegruppe og lokale krimteknikere jobber på stedet. To sprengningseksperter fra fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er også på Geilo og bistår politiet i arbeidet med å finne årsaken til eksplosjonen.

HADDE FLAKS: - Det var flere som jobbet ganske nært sprengningsstedet i går, og folk som kjørte og gikk i nærheten. Det er nesten et under at ikke flere er skadet, sier innsatsleder Odd Halvard Seterdal til BT.
ODD MEHUS

— Bombegruppen finsøker fremdeles i området for å være helt sikre på at det ikke ligger eksplosiver igjen. Sperringer er opprettet av en grunn. Folk må holde seg på utsiden, sier politioverbetjent Inger Væråmoen i Nordre Buskerud politidistrikt til BT.

Innsatsleder Odd Halvard Seterdal i Nordre Buskerud politidistrikt sier torsdag formiddag at arbeidet på stedet ble avsluttet da mørket kom i går, og tatt opp igjen på morgenen.

— Bombegruppen har nettopp begynt. Den søker etter, og rydder, eksplosiver. Udetonerte eksplosiver som samles inn skal sprenges på et kontrollert sted, sannsynligvis i dag, sier Seterdal i 11-tiden.

— Vi har akkurat begynt å sikre området, slik at vi kan jobbe og søke. Det er vanskelig å si når vi er ferdige, men jeg er redd vi må jobbe mesteparten av dagen.

Stengt jernbane og vei

Både Bergensbanen og riksvei 7 har vært stengt siden ulykken, og det er uklart når de kan åpne igjen. Verken veien eller jernbanen åpner torsdag kveld.

— De evakuerte kan ikke dra hjem før alt er avklart, sier etterforskningsleder Brit Fyksen til Dagbladet.

Røde Kors og Norske redningshunder står vakt ved sperringene, både langs veien og i terrenget.

Tre personer omkom i sprengningsulykken i går, mens to personer ble lettere skadet. Alle pårørende er varslet, men de omkomnes identitet blir trolig ikke frigjort før over helgen, sier innsatsleder Seterdal til BT.

Ingen sikringsmatter

Eksplosjonen på Geilo ble ekstra kraftig fordi entreprenøren ikke hadde rukket å legge sikringsmatter over sprengstoffet. Entreprenøren skal ha vært midt i arbeidet med å forberede en sprengning da eksplosjonen skjedde. Derfor var ikke sikringsmattene på plass, skriver Aftenposten.

De store sikringsmattene skal blant annet hindre steinsprut.

— De skal ha plassert sprengstoff i hullene som var blitt boret ned i fjellet. Jeg kjenner ikke til om de var helt ferdige med denne operasjonen da eksplosjonen skjedde, sieravdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen i veiavdeling Buskerud i Statens vegvesen.

Han opplyser at sprengstoffet skulle antennes med elektronisk utstyr mens operatøren skulle stå på god avstand.

Foreløpig har ikke politiet sikker informasjon om hvilken type sprengstoff som ble brukt under sprengningsarbeidet.

— Det er en del av etterforskningen å få klarhet i hvilken type og hvor store mengder sprengstoff som er brukt, sier han.

Sprengningsulykken er den første med dødelig utfall siden 2005. Den gang mistet en 50 år gammel mann livet da en ladning gikk av for tidlig under sprengningsarbeid på Stoa i Arendal.

— DSB jobber målbevisst for å unngå sprengningsulykker. Selv om omsatt mengde eksplosiver er fordoblet fra 2000 til 2013, må vi tilbake til 2005 for å finne forrige gang noen omkom i sprengningsuhell i Norge, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

I perioden fra 2000 fram til 2013 har Arbeidstilsynet registrert totalt 615 dødsfall på norske arbeidsplasser

Skjer ikke av seg selv

Ifølge sprengningsekspert Trond Eeg Vatne er det umulig for sprengstoff å gå av helt av seg selv.

— Det som er sikkert her er at det må ha vært en mekanisk påkjenning på sprengstoffet. Det er ikke mulig at det er en feil med sprengstoffet som gjorde at det gikk av, sier han til VG.

Vatne tror det særlig er to ting som kan ha forårsaket ulykken:

— En årsak kan være at en gravemaskin med belter har kjørt over en kartong med sprengstoff uten å ha sett det. Ofte er ikke dette nok til å detonere, men trykket kan likevel ha fått dynamitten til å gå av, sier han, og fortsetter:

— En annen årsak kan være at en detonerende lunte som har vært direkte tilknyttet dynamitten, som har blitt kjørt over. Jeg tror sprengstoffet har blitt overkjørt, og hvis det stemmer, så vil de som etterforsker saken se at det er en maskin som er temmelig skadd, sier Vatne til avisen.