Likrestene som ble funnet i et bål i Øyer kommune i Oppland torsdag, var så forbrent at politiet lenge var usikre på om det var et menneske.

– Ut ifra de opplysningene vi har nå, fra undersøkelsene på stedet, så er det rimelig sikkert at det dreier seg om levninger etter en død person, sier konstituert politimester i Gudbrandsdal politidistrikt, Olav Sørby, til NTB.

Politiet fikk inn melding ved 12-tiden torsdag fra en privatperson som så røyk fra et sted nedenfor Hunderseterveien i Øyer. Da politiet kom til stedet, brant det fortsatt på et lite og avgrenset område. I brannrestene ble det blant annet gjort funn av det som etter all sannsynlighet er en død person.

– Vedkommende var sterkt forbrent, sier Sørby som forteller at politiet i startfasen var usikre på om det var et menneske som var funnet.

– Men etter nærmere undersøkelser torsdag kveld ble vi ganske sikre på at det dreier seg om levninger etter en død person.

Funn på stedet

Politiet kan foreløpig verken si noe om personens kjønn eller alder. Det ble også gjort andre funn, men av hensyn til etterforskningen vil ikke politiet gi ytterligere opplysninger om disse funnene.

– Men det dreier seg om funn som gjør at vi har noe å jobbe ut ifra, sier Sørby.

Han sier at politiet på bakgrunn av opplysninger de nå har, legger til grunn at de har med et drap å gjøre. Så langt har politiet ingen mistenkte i saken.

Kripos koblet inn

Kripos er koblet inn i saken og bistår blant annet med tekniske undersøkelser på åstedet, taktisk etterforskning og analysearbeid, opplyser Gudbrandsdal politidistrikt

Restene etter det som politiet antar er en død person, er fraktet til Rettsmedisinsk institutt i Oslo for obduksjon. Obduksjonen vil forhåpentligvis avklare personens identitet og gi svar på hva som kan ha skjedd. Politiet opplyser at de forhåpentligvis vil få svar i løpet av kort tid.

Ønsker tips

Hunderseterveien går opp til hytteområdet Hafjell/Pellestova i Øyer kommune ved alpinanlegget. Selve funnstedet er et par hundre meter nedenfor selve Hunderseterveien, før bommen og ved siden av en skogsbilvei.

Politiet er svært interessert i tips i saken – dette kan gjelde opplysninger om biler, personer eller andre observasjoner som kan være av interesse for politiet i etterforskningen.

Spesielt er politiet interessert i observasjoner gjort i området rundt bommen i Hunderseterveien. Politiet ber om tips på telefon 488 86 818.