Mistet 2 millioner kroner i Kongo

Pinsevennenes Ytremisjon har avslørt at nesten 2 millioner kroner av organisasjonens bistandsmidler er blitt misligholdt i Kongo.