Det viser en undersøkelse Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjort blant 325 overlevende og 463 foreldre og omsorgspersoner, skriver Aftenposten.

— Det betyr at svært mange av de overlevende sliter eller har slitt med reaksjoner som påtrengende tanker og bilder fra hendelsen, har reagert med stress på lyder og andre sanseinntrykk som minner om hendelsene, og har søvnvansker og konsentrasjonssvikt, forteller Grete Dyb.

Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved NKVTS og har ledet arbeidet med undersøkelsen som bygger på intervjuer. En av tre planlagte intervjurunder er gjennomført.

— Tanker om selvmord gjelder særlig for personer som får plager som ikke gir seg, og som mister troen på at de kan få det bedre i fremtiden. Det kan også gjelde personer som anklager seg selv sterkt for noe av det som skjedde, og som mister troen på seg selv, sier Dyb.