De tre ble i Bergen tingrett dømt til fengselsstraffer på mellom ett og et halvt og tre og et halv år for grov menneskehandel med mindreårige og flere andre forhold. Tre menn ble dømt samtidig. De har ikke anket. Alle seks hører til samme romfamilie.

En kvinne på 38 år fikk den lengste dommen. Hun ble også dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter som hun hadde giftet bort elleve år gammel. Hun sitter fortsatt fengslet i Bergen.

Hun trakk anken fredag. Hennes forsvarer, Vibeke Hein Bæra, sier til NRK at hun ikke erkjenner skyld, men vil hjem til sin sønn i Romania når soningen er ferdig i februar.

De andre fem har sonet dommene og har dratt hjem til Romania etter hvert som de ble løslatt.

Advokat Ole-Petter Grythe Hoff, som representerer den ene av de to andre kvinnene som anket, opplyser lørdag at hans klient også vil trekke anken.

— Anken vil bli trukket, og hun stiller ikke i Gulating. Dette av frykt for pågripelse og enda lengre tid i varetekt. Min klient er meget opprørt over det hun føler som et personlig overgrep fra aktor i saken, skriver advokat Grythe Hoff i en tekstmelding til NTB. Han opplyser at også den tredje kvinnen vil trekke sin anke.

Det var avsatt 36 dager til saken i lagmannsretten.