— Det er ikke slik at det nødvendigvis pågår kamper hele tiden, men situasjonen på bakken fremstår ikke som avklart, sier Eide til NRK fredag morgen.

Han understreker at det fredag morgen fortsatt ikke er redegjort for alle gislene.

— Vi samler all den informasjonen vi kan få. Jeg har også sagt til min algeriske kollega at vi vil ha all informasjon så snart de har den, enten den er god eller ikke.

Eide gjentar også at situasjonen tilsier at det kan være informasjon som ikke kan offentliggjøres med en gang.

Utenriksministeren sier også at det er for tidlig å komme med noen evaluering av algeriske myndigheters innsats.

— Jeg føler at det er litt tidlig å felle dom over dette, fordi vi som sitter her, selvfølgelig ikke har fullt ut det samme bildet som de på algerisk side som har vært på bakken og vet mer om hvilket handlingsrom som oppsto der, forklarer Eide. Han lover en full gjennomgang, men sier den må tas senere.

— Nå er mitt fokus å gjøre alt som kan spare liv og helse, så får vi ta oppsummeringen etterpå.