— EU rolle som fredskraft i Europa har i mange år vært underfokusert. De lange linjer går helt tilbake til kull- og stålunionen som i 1957 knyttet Tyskland og Frankrike sammen, via utvidelsen sørover til Spania, Portugal og Hellas og så til den store bølgen av nye medlemmer fra Øst-Europa, sier Solberg.

Hun viser til at EU har vært en bindende kraft i Europa i hele etterkrigsperioden.

— Land etter land er knyttet økonomisk til EU og har gjennom det forpliktet seg til en del grunnleggende demokratiske kjøreregler, sier Solberg.

Hun mener tildelingen ikke har noe å gjøre med norsk EU-debatt om medlemskap eller ikke.

— Vi må kunne løfte blikket over den hjemlige skyttergraven, sier hun.