• MONGSTAD: Anlegget slipper ut store mengder klimagasser. Oljeindustrien sto i fjor for mindre utslipp enn året før. ARKIVFOTO: TOR HØVIK

Klimagassutslippene i Norge sank

Lavere utslipp fra fyring og fra olje- og gassutvinning er hovedårsaken til nedgangen, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).